Kamera Sistemleri Ve Ziyaretçi Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Kamera Sistemleri Ve Ziyaretçi Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

CENT OTELCİLİK TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ VE ZİYARETÇİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu “Kamera Kayıt Sistemleri ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun

10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu CENT OTELCİLİK TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Clarion Hotel Golden Horn” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Örnektepe Mh. Sivaseli Sk. No:10-20 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim, Clarion Hotel Golden Horn tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini, salgın hastalıklar kapsamında ilgili olarak Şirket ve çalışanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, bina ve eklentilerinin fiziki güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kimlik doğrulamasının yapılması, acil durum yönetimi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırlı olarak Clarion Hotel Golden Horn tarafından işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçilerin adı, soyadı

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği

Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Kişisel Amacı

Verinin

İşlenme

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Kişisel Veri Kategorisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları, bina/ofis giriş çıkış kayıtları

Kişisel Amacı

Verinin

İşlenme

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları

Kişisel Amacı

Verinin

İşlenme

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Veriler

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Kişisel

Verinin

İşlenme

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Taşınır Mal Ve

 

Amacı

Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirket tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında yurtiçinde ve açık rıza şartına dayalı olarak, kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçi adı soyadı

Yurt içi aktarım

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Yurt içi aktarım

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Yurt dışı aktarım

Yurtdışına aktarım yapılmıyor.

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

Yurtdışına aktarım yapılmıyor.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Veriler

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

Yurt dışı aktarım

Yurtdışına aktarım yapılmıyor

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Clarion Hotel Golden Horn tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

Ziyaretçi adı soyadı

Toplanma Yöntemi

Ziyaretçi     kayıtları    esnasında    veya    web     sitesi     ziyaretlerinde     ziyaretçiler     tarafından paylaşılmaktadır.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Ziyaretçilere ait telefon numarası bilgisi

Toplanma Yöntemi

Ziyaretçi     kayıtları    esnasında    veya    web     sitesi     ziyaretlerinde     ziyaretçiler     tarafından paylaşılmaktadır.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması

 

Kişisel Veri Kategorisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Toplanma Yöntemi

Güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2-e – Şirketin fiziki güvenliğinin sağlanması

 

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

 

 

IP adresi bilgileri*, IP Adresi İzleme, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Cookie kayıtları

Toplanma Yöntemi

Ziyaretçilerin web sitesini ziyaret etmesi ve Şirket ağına bağlanmaları halinde elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2-ç – 5651 sayılı Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesi.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Görsel ve İşitsel Veriler

Ziyaretçilerin giriş-çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları

Toplanma Yöntemi

CC TV Kayıtları aracılığıyla elde edilmektedir.

Hukuki Sebebi

KVKK m. 5/2 (ç) Veri sorumlusunun İSG kapsamındaki hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Örnektepe Mh. Sivaseli Sk. No:10-20 Beyoğlu/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan centotelcilik@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@clariongoldenhorn.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Get 20% Off Every Package

In order to reach you and define your 20% discount reservation, you only need to write us your phone number.